Giỏ hàng của tôi

Đóng

TAYLORMADE

TAYLORMADE DRIVER M1

12.980.000₫

KHOẢNG CÁCH. SỰ ỒN ĐỊNH. TUỲ CHÌNH HOÀN HẢO

- Với gậy Driver M1 hoàn toàn mới đưa cấu trúc đa vật liệu lên cấp
độ tiếp theo để cung cấp khoảng cách, dể tiếp xúc bóng.
Với vỏ bọc cacbon 6 lớp mới, M1 2017 có lượng carbon nhiều hơn 43%
so M1 phiên bản cũ.
- Việc tập trung bổ sung vào việc xây dựng vật liệu đa tiết kiệm trọng
lượng để cho phép điểm trọng tâm thấp hơn, rãnh phía sau dài hơn
cho phép vít chỉnh gậy mở rộng khả năng tuỳ chỉnh trái-phải để đạt
khoảng cách và ổn định tối đa.
- Rãnh chữ T được thiết kế dài hơn.
- Loft bằng nhôm, siêu nhẹ, tăng giảm 4 độ, với 12 cách thiết lập độ
mở mặt gậy.