TAYLORMADE

TAYLORMADE PUTTER SPIDER LIMITED

5.680.000₫

Từ ý tưởng của Jason Day- đại diện của thương hiệu TMaG-biểu tượng  huyền thoại của TaylorMade đã quay trở lại. kiểu đầu gậy vẫn giữ như dòng Itsy bitsy...